Gode nyheter fra Bjervatun

Gode nyheter fra Bjervatunsaken. På siste kommunestyremøtet i Nome kommune fikk rådmannen i oppdrag fra politikerne om å finne økonomisk dekning til å opprettholde driften av Bjervatun alderspensjonat.

I tillegg ble rådmannen bedt om å arbeide for å finne dekning for å kunne utvide antall beboere på Bjervatun fra 7 til 14 beboere. Det er også satt ned et bredt utvalg som skal se på det behovet kommunen har for omsorgsplasser i årene fremover. Begeistret over utviklingen feiret beboerne og pårørende lørdag 14. Mars med bløtekake, kaffe og cider! Det var stor stemning og de gamle var veldige glade for at de ikke blir kastet ut 1.juli 2009, som kommunen opprinnelig planla!

Det var i januar i 2008 at Seniorsaken av lokale medlemmer ble bedt om å engasjere seg for å bevare Bjervatun Alderspensjonat i Nome kommune. Historien er interessant fordi ordfører Jan Thorsen (Sp) brukte Bjervatun Alderspensjonat som valgflesk i kommunevalgkampen. Hans partikollega, daværende kommunalminister Åslaug Haga, skrøt av Nome kommune og sa hun ville bruke Bjervatun som et skoleeksempel når hun reiste rundt i landet og snakket om eldreomsorg. Tre måneder senere besluttet ordføreren å legge ned Bjervatun Alderspensjonat. Beboerne og deres pårørende reagerte med vantro og sinne: Fører de folk bak lyset i Nome?

En sterk folkelig motstand, støttet av Seniorsaken, førte til at kommunen innså at den ikke kunne kaste ut beboerne mot deres vilje. Det er i dag fortsatt drift ved Bjervatun med 7 beboere. 7 plasser står tomme. Kostnaden for kommunen er 3,5 millioner kroner i året. Hvis man la til kroner 800 000 kunne alle plassene fylles.

Problemet for eldreomsorgen i Nome kommune synes lenge å være en blanding av politikk og prestisje. Ordfører Jan Thorsen er nylig blitt valgt til leder av Telemark Senterparti og ryktes å ha rikspolitiske ambisjoner. Nome kommune er følgelig ikke uventet best i Telemark i barnehageutbygging, men dårligst av omliggende kommuner på eldreomsorg. Nå erkjenner kommuneadministrasjonen at Nome kommune har betydelig mangel på omsorgsplasser for eldre og at opprettholdelse av Bjervatuns 14 plasser er den raskeste og billigste måten for kommunen til å løse problemet på.