Gladmelding fra Ballangen kommune!

Ballangen kommunestyre vedtok torsdag 30. april å sikre ”nødvendig helsehjelp” for Kaspara Mathisen (95) gjennom en ekstraordinær bevilging. Seniorsaken trekker etter dette politianmeldelsen mot kommunen og ber samtidig fylkeslegen i Nordland avstå fra tilsynssak.

– Seniorsaken vil på vegne av de pårørende takke ordfører Anne-Rita Nicklasson, rådmann Svein Ove Wiik og kommunestyret i Ballangen for vilje og evne til å komme frem til en god løsning, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Til tross for et klart underskudd på sykehjemsplasser, har kommunen vist at den tross alt tar ansvar for sine svakeste innbyggere og er løsningsorienter.

Det var 2. april 2009 Seniorsaken på vegne av familien anmeldte Ballangen kommune v/ordfører for brudd på Lov om kommunehelsetjenesten etter at den gamle damen gjennom lang tid var blitt nektet sykehjemsplass til tross for stadig dårligere helse, kombinert med angst for å være alene. De pårørende ble dermed tvunget til å passe på henne gjennom en vaktordning, som etter hvert holdt på å slite familien ut. Seniorsaken ba også fylkeslegen i Nordland reise tilsynssak.

Etter at noen innledende uoverensstemmelser var ryddet av veien, viste det seg etter hvert at kommunen og Seniorsaken kom frem til et omforent syn på situasjonen. På initiativ fra ordfører og rådmann besluttet kommunestyret 30. april å foreta en ekstrabevilgning som sikrer tilstrekkelig betjening til å gi Kaspara Mathisen omsorg og døgnkontinuerlig trygghet i en kommunal omsorgsbolig. Både Kaspara og hennes pårørende er fornøyde med tilbudet og har takket ja.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg, og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22121890/ 90866705 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099/9241 1868.