Gjøvik kommune vil sende alvorlig syk 86-åring hjem!

8. april 2011. Marie Smedhaugen (86) har benmargskreft. Hun har hatt et korttidsopphold på Haugtun Alders- og Sykehjem, men skal sendes hjem mandag 11. april.

Kommunen har avslått søknad om langtidsplass. Døtrene motsetter seg hjemsendelsen og får støtte av Seniorsaken.

Marie Smedhaugen og hennes familie har gitt Seniorsaken fullmakt til å føre deres sak overfor Gjøvik kommune. Etter Seniorsakens oppfatning kan ikke Gjøvik kommune gi et “forsvarlig helsemessig tilbud”, ved mindre man tilbyr sykehjemsplass.

Marie Smedhaugen fikk diagnosen benmargskreft i desember 2009, noe som har medført flere sykehusinnleggelser, blant annet ved Gjøvik Sykehus for hyppige blodoverføringer. Hun har greid seg hjemme med hjelp av hjemmesykepleie flere ganger per dag, samt hjelp fra familien flere ganger per uke.

Hennes situasjon ble drastisk forverret tirsdag 15/2-2011, da det ene benet sviktet. Hun fikk da av hjemmesykepleien en do-stol ved sengen. Da situasjonen ble forverret, skaffet hjemmesykepleien henne en korttidsplass på Haugtun Alders- og sykehjem i ”Lindrende enhet”.

På sykehjemmet har man konstatert at Marie Smedhaugen ikke kan gå. Likevel mener kommunen at hun må sendes hjem til egen leilighet, ettersom ”det ikke er plass for henne noen steder”.  Dette har familien motsatt seg, fordi moren ikke er i stand til å klare seg alene hjemme. Seniorsaken er enig.

-En kommune kan etter loven ikke nekte sykehjemsplass til en som opplagt trenger det, med den begrunnelse at man ikke har plass eller et man ikke har råd, sier daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen. Vi advarer kommunen mot å bryte loven og vil på det sterkeste motsette oss hjemsendelse mandag 11. april.