Giskes kulturjuks!

Kulturminister Trond Giske møtte kritikken mot at statskanalen NRK systematisk legger ned programmer for godt voksne ved å si at han er glad for at alle over 60 år nå har et tilbud om å lytte til NRKs nye radiokanal ”NRK Gull”!

Pressemelding fra Seniorsaken,
14. mars 2008

Etter Seniorsakens mening er det et eksempel på en sjelden frekkhet av en minister. Uttalelsen ble gitt fra Stortingets talerstol i forbindelse med dagens (14.mars 2008) behandling av kulturmeldingen og NRK-plakaten.

Trond Giske og kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas bør vite at det lever minst 1,2 millioner mennesker i Norge over 55 år. De utgjør nesten tredjedelen av befolkningen. Av disse er det minst 700 000 som fremdeles ikke har tilknytning til Internett. De kan altså ikke høre på NRK Nett Radio som bare kan mottas via PC, eller såkalt digital DAB radio. ”NRK Gull” sendes nemlig ikke over det vanlige FM-nettet. Kulturminister Trond Giske stiller seg som kjent avventende til innføring av digitalt radionett i Norge, noe som foreløpig gjør at utberedelsen av DAB-radioer er forsvinnende liten.

Seniorsaken mener ut fra dette at det er arrogant og på grensen til kulturjuks av kulturministeren å avspise radiolyttere med arkivstoffet i ”NRK Gull”. Dette kommer på toppen av ministerens gjøn med protestene over nedleggelsen av det populære programmet ”Norsktoppen”. Blant radiolyttere over 55 år har det vært sterke reaksjoner mot NRKs musikkledelse i P1. Det bør kulturministeren og kringkastingssjefen merke seg.

Hva kulturminister Tord Giske og kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas synes å hevde, er at lyttere og seere over 55 år ikke er interessante annet enn som lisensbetalere. Da glemmer de at det i NRK-plakaten står: ”NRK skal være allment tilgjengelig”, at ”NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur” og ikke minst at ”NRKs samlede tilbud skal appellere til alle aldersgrupper”.

– Kulturminisiterens uttalelse er en hån overfor alle nordmenn over 55 år, kommenterer Vidar Lønn-Arnesen, leder av Seniorsakens ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt. Han kan ikke i alvor henvise landets seniorer til en radiokanal som kun er tilgjengelig på datamaskin. Det er meningsløst å sammenligne ”NRK Gull” med musikk- og kulturtilbudene i NRKs største radiokanal P1.

Seniorsaken håper NRK er i stand til å revurdere planene og begynner å interessere seg for seniorene som lyttergruppe.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868. Vidar Lønn-Arnesen har telefon 928 11 703.