Gir fritt brukervalg større klasseskiller?

Seniorsaken reagerer med vantro på utspillet fra forsker Kari Eika som midt under innspurten i kommunevalgkampen lanserer ideen om at fritt brukervalg i eldreomsorgen skal føre til større klasseskiller.

Pressemelding fra Seniorsaken 31. august 2007

Problemstillingen består i at ressurssterke eldre og eldre med ressurssterke pårørende sikrer seg de beste plassene ved sykehjemmene og de beste hjemmehjelperne, mens alt det dårlige og det som ikke fungerer overlates til de ressurssvake. Forsker Mia Vabø påstår i tillegg at fritt brukervalg vil koste mer.

Spørsmålet forskerne reiser er av ideologisk og filosofisk art. De vil avskaffe alle valg fordi noen kan velge fornuftig og andre galt basert på ulike forutsetninger. Absolutt likhet oppstår kun når valgfriheten er avskaffet.

– Forskernes ideal synes å være Nord Korea eller et eller annet utopisk kommunistisk paradis, sier informasjonssjef i Seniorsaken Dag Bredal. Alternativet er at de har prestert et lite gjennomtenkt oppkok av falske ideer i håp om å kunne påvirke valgutfallet. Slikt setter forskning i et latterlig, men også uhederlig lys. Alle mennesker i Norge har gjennom hele livet kunnet nyte godt av valgfrihet på de fleste av livets områder – det er en del av vår felles politiske og humanistiske arv som vi er stolte av og vil forsvare. Ingen skal risikere at det å bli gammel betyr at man er fratatt alle rettigheter og frihet til å treffe valg i overensstemmelse med sine verdier. Konsekvensen av ”forskningen” er at eldre ikke lenger skal betraktes som frie mennesker og respekteres som individer. Det er totalitær tankegang som stinker.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Erik Rekdal, 970 18 140 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99/924 11 868.