Fysisk aktivitet er den beste egenmedisin


 

 

 

Bedre fysisk form og bedre humør er mitt resultat fra seniortrimmen, sier Else Holthe Møll.

Dette er det enkleste og den billigste aktivitet som hver og en kan starte med for å bedre egen helse, mener mange. I tillegg motvirker det isolasjon og immobilitet. ”Seniortrimmen” starter i uke 39, torsdag 29. september 2011 på Røa Eldresenter.

Primus motor og leder i Seniorsaken Vestre Aker, Per Walter Jensen har nå enda et tilbud til seniorene i bydelen. –Vi har sett hvor viktig det er med mosjon og fysisk aktivitet for oss som er litt opp i årene. I tillegg til at det er viktig for vår egen helse, er det også skikkelig gøy, sier han og inviterer alle seniorer til litt fysisk aktivitet.

Seniortrimmen arrangeres på Røa Eldresenter og starter 29. september.  Det blir én time fra klokken 16 – 17 hver torsdag, til og med torsdag 15. desember. –Da har vi også skaffet oss et virkelig godt grunnlag for å innta den kommende, gode julematen, sier Per Walter Jensen.

Godt for humør og helse

-En times trim er opplevelse både for humør og kroppens velvære, sier Else Holthe Møll. Hun var deltaker på pilotprosjektet ”Seniorer i bevegelse”. –Dette prosjektet la vekt på å prøve ut et treningsopplegg og en metodikk for å gi god fysisk effekt og psykososial tilfredshet, og det hele var en opplevelse som frister til oppfølging, sier Else Holthe Møll.

Gode resultater

Det var Seniorsaken i samarbeid med Norges Idrettshøyskole og Høgskolen i Oslo som sto bak prosjektet. Deltakerne ble testet både før og etter treningen, og resultatene viste en solid bedring i forhold til styrke i ben, armer, utholdenhet, gange og mobilitet. –Flere bevegelser som før var litt trege å utføre – kanskje på grunn av stivhet – ble mye lettere etter at programmet var gjennomført.  Det var tydelig at det med årene helt umerkelig hadde sneket seg inn en treghet i kroppen. Dette prosjektet sa i hvert fall meg at det er mulig å bedre både humør og helse på en artig og inspirerende måte, sier Else Holthe Møll til slutt.

Påmelding til Seniortrimmen skjer ved å kontakte Bente F. Haugland på mobil 916 01 588 eller Else Holthe Møll, mobil 905 80 272, e-post: else.holthe.moll@communicator.no

Ett av flere prosjekter

Leder av Seniorsaken i Vestre Aker, Per Walter Jensen er en aktiv herre med mange jern i ilden. – Vi gjør vårt beste for å gi seniorene våre interessante og inspirerende tilbud, sier han. Før dette bladet gikk i trykken hadde vi for eksempel gjennomført et møte hvor vi inviterte lokalpolitikerne til å legge frem sine syn på tilbudet til eldre, og eldreomsorgen generelt. Dette var basert på et fantastisk prosjekt som Diakonhjemmet har utarbeidet, og som faktisk er enestående i landet. Dette var et arrangement hvor vi inviterte Seniorsaken i Ullern og Frogner med.  De kommer jo inn under området som dekkes av Diakonhjemmet.

Og vi har mer på lager, så bare følg med, avslutter Per Walter Jensen.