Full seier for Seniorsaken på Hitra!

Hitra kommunes forsøk på å avhjemle en sykehjemsavdeling og overføre beboerne til hjembaserte tjenester ble stanset av helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Resultatet kommer etter stor innsats fra de pårørende og Seniorsaken. Avgjørelsen har prinsipiell betydning i forhold til kommuner med lignende planer. Se vedlagte pressemelding.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag har avgjort at Hitra kommunes avhjemling av langtids sykehjemsplass for Aagot Vollan og Ingebjørg Øien er ugyldig. Dermed har Aagot, Ingebjørg og Seniorsaken vunnet full seier i klagesaken mot Hitra kommune. Saken har stor prinsipiell betydning i forhold til andre norske kommuner som forsøker lignende innsparingstiltak.

Konflikten oppsto da Hitra kommune ville avhjemle 14 langtidsplasser ved sykehjemmet med virkning fra 1. mars 2008. I kommunestyremøte 13. desember 2007 ble det vedtatt at kommunen skulle beholde to av tre sykehjemsavdelinger og omgjøre den tredje til bofellesskap.

Vedtaket innebærer at de som bor på sykehjemmet ville fått omgjort sitt tjenestetilbud fra sykehjemsplass til omsorgsbolig med heldøgns tjenester. Aagot og Ingebjørg skulle få beholde rommene sine, men betale en månedlig husleie på kroner 3.500 samt kroner 3.190 for mat. De ville måtte kreve hjemmesykepleie etter kommunehelsetjenesteloven, basert på en nærmere beskrivelse av personlig helsetilstand, bruk av medisiner osv. Det kommunen ville gjøre var å overføre de gamle damene fra en lovregulert institusjon til en bolig som i juridisk forstand er ment å være deres ”egen” uten fast tilknyttet personell eller tjenester. De ville da selv måtte ta ansvar for en lang rekke tjenester som hittil har vært ivaretatt av sykehjemmet, som oppfølgning av forhold til lege, betaling av egenandeler, husleie, innkjøp av mat og medisner osv.

Les hele pressemeldingen