Fotball fremfor sykehjem på Ringerike

Ringerike kommune nedla flere sykehjemsplasser i juni. I august lover Arbeiderpartiets ordførerkandidat å satse på sykehjemsplasser på Ringerike. – Valgflesk, sier fagfolk. Samtidig satser Ringerike kommune millionbeløp på å bygge en ny fotballstadion midt i det flotteste parkområdet i Hønefoss, et område særlig brukt til rekreasjon av seniorer.

Pressemelding fra Seniorsaken 30. august 2007

Striden om sykehjemsplasser på Ringerike startet med folkeaksjon i 2005 der nær 3000 innbyggere undertegnet et opprop med protest mot dårlig eldreomsorg og nedleggelse av 30 sykehjemsplasser. Underskriverne ville videre tvinge kommunen til å forplikte seg til å sikre alle som trenger det sykehjemsplass, ut fra faglige vurderinger. Ordfører Kolbjørn Kværum tok ikke hensyn til protestene den gang. Under henvisning til at en av underskriverne hadde benyttet navnet Donald Duck, påsto han at aksjonen var useriøs. Nedleggelsen av sykehjemsplasser begrunnet han med nødvendigheten av å redusere utgiftene i kommunen. Etter nedleggelsen av sykehjemsplasser i 2001, vokste ventelisten. For å unngå protester, besluttet man å slutte å registrere avslagene. Da listeføringen ble avsluttet sto det fem navn på listen. Lege Einar Zwaig, som også sitter i kommunestyret for RV, gjorde den gang en undersøkelse blant sine kolleger for å danne seg et bilde av det reelle behovet. Konklusjonen var ca. 100 som burde hatt sykehjemsplass og ikke fikk det, et tall som senere ble bekreftet av kommuneadministrasjonen.

Over 80 sykehjemsplasser er på få år fjernet på Ringerike, noen omgjort til omsorgsboliger, andre lagt ned. Senest i juni i år nedla kommunen ytterligere 47 sykehjemsplasser. Likevel går Arbeiderpartiet på Ringerike til valg på et løfte om flere sykehjemsplasser.

Lege Einar Zwaig, psykolog Øystein Teigre, og Helge Stiksrud, som leder Vestres gruppe i kommunestyret, har alle gruoppvekkende eksempler på lidelser og elendighet som rammer eldre pleietrengende og deres pårørende fordi de nektes sykehjemsplass.

Det samme har Gustaf Falk-Svensen, som representerer Seniorsaken på Ringerike. Han har sin kone på Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss, kan også fortelle om dårlige forhold ved sykehjemmet. –Jeg finner denne behandlingen av eldre ekstra opprørende tatt i betraktning at Ringerike kommunestyre i mai 2001 vedtok å forplikte seg til kvalitetsforskriften for pleie og omsorg, sier Falk-Svensen. Lege Einar Zwaig kan fortelle om ansatte ved sykehjemmene på Ringerike som gråter når de går fra jobb, en jobb de ikke har mulighet til å utføre.

– Ringerike er kanskje ikke den verste kommunen i landet når det gjelder eldreomsorg, men problemene på Ringerike er typiske for mange norske kommuner, sier Seniorsakens styreleder Erik Rekdal. Politikerne tenker først og fremst økonomi, dernest fotball – humanitære hensyn og anstendighet er glemt når valget er over.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Erik Rekdal, 970 18 140 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99/924 11 868.