Forakt for folkemeningen

Flertallskonstellasjonen av Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti i Kongsberg kommunestyre viste i går sin forakt for folkemeningen da de besluttet å kutte 18 millioner kroner i eldreomsorgen. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemte imot.

Pressemelding fra Seniorsaken 14. desember 2007

Se Seniorsaken på TV

Tidligere samme dag gjennomførte Seniorsaken Kongsberg i samarbeid med Seniorsakens landsstyre og sekretariat en protestaksjon på Kongsberg mot de foreslåtte nedskjæringene. 150 mennesker deltok i fakkeltoget. Under ledelse av Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen og leder av Seniorsaken Kongsberg Kari Myhre overrakte demonstrantene en protestliste undertegnet av 6000 borgere på Kongsberg.

Til tross for protestene vedtok kommunestyret kutt i eldreomsorgen på 18 millioner kroner. Dermed er det klart at det ikke blir flere, men færre sykehjemsplasser på Kongsberg, slik at kommunen fortsatt vil måtte plassere eldre sykehjemsbeboere på lager for julepynt. Ingen god julehilsen til beboerne i Kongsberg.

– Kommunestyrets holdning til eldre er skammelig og deprimerende, sier daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen. Flertallet i kommunestyret har imidlertid lært oss en lekse – skal vi oppnå verdige kår for våre eldre må vi være villige til å kjempe. Folk på Kongsberg innser dette – vår forening på Kongsberg fikk på en dag 100 nye medlemmer. En varde er tent på Kongsberg som kommer til å lyse opp eldreomsorgen i Norge! På vegne av Seniorsaken lover jeg at vi kommer til å forfølge Kongsberg kommune til anstendigheten seirer.


Bildet: Først i toget gikk lederen i helse- og sosialutvalget på Kongsberg Berit Brun, sammen med Vidar Lønn-Arnesen, Torbjørg Betten, Kari Myhre og Randi Hjemtegaard

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868. Du kan også kontakte Kari Myhre, Seniorsaken Kongsberg på telefon 924 95 539.