Folkemøte om sykehjemsplasser i Gjøvik 15. september

Det hersker stor usikkerhet om fremtidens eldreomsorg i Gjøvik kommune. Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten avholder folkemøte i Gjøvikhallen (Gjøvik gård)……

……15. september kl. 18.00 i samarbeid med kommunen.

I samarbeid med politisk ledelse og administrasjonen i Gjøvik kommune sier vi vel møtt til debattmøte om dagens og fremtidige omsorgstjenester og nedleggelse av sykehjemsplasser. Ordfører Bjørn Iddberg og stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stiller som øverste representanter i panelet og vil svare på aktuelle spørsmål fra publikum. Tore Hagebakken (Ap) er tidligere ordfører i Gjøvik og nåværende medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Fra Seniorsaken sentralt møter Dag Bredal, Tore Henning Larsen og Rolv Wesenlund.

I følge Gjøvik kommunes ”Omsorgsplan 2025” skal antall sykehjemsplasser reduseres fra dagens 191 til 112. Dette vil innebære en dekningsgrad på 12,3 %. Landsgjennomsnittet i dag er 18,5 %. Målet nasjonalt er 25 %. Ordfører bjørn Iddberg vil i stedet for sykehjemsplasser satse på omsorgsboliger, som er rimeligere. I mellomtiden brer usikkerheten seg i kommunen. Det har vært bred debatt og mange innlegg i lokalavisen.

Vi håper på stor oppslutning om temaet og mange spørrevillige deltakere. Det blir enkel bevertning med kaffe/te og kringle. Vel møtt!