Folkemøte i Sandnes med aktuelt tema, underholdning og godt frammøte.

Seniorsaken avd. Rogaland inviterte til informasjonsmøte i Sandnes med tema “Hjerneslag – forvarsel og faresignaler, viktigheten av hurtig behandling og rehabilitering”. I tillegg var det underholdning ved Evelyn Eidsvåg som i humoristiske ordelag fortalte om livet som bakerfrue i Sauda, barn og barnebarn mv. og de utfordringene som hadde vært med tilpasning til nye generasjoner, samværsformer og sosiale liv.

Det faglige foredraget ble holdt av overlege Ingun Svendsen Røed som har lang erfaring innen gieriatri ved Universitetssjukehuset i Stavanger. Hun poengterte viktigheten av hurtig behandling og at det heller ble tatt kontakt med 113 en gang for mye enn en gang for lite. Er det mistanke om hjerneslag skal det alltid og så langt mulig benyttes sjukebil framfor taxi. Hun gjennomgikk videre ulike signaler på at et hjerneslag var under utvikling og ulike faser innen behandlingen ved sjukehuset og den påfølgende rehabiliteringen. Dvs. egentlig ikke noe lystig tema, men likevel noe som kan bli en virkelighet for mange. Hun ga videre tips til Seniorsaken med hensyn til satsingsområder innen rehabilitering for de som har vært rammet av hjerneslag. De mange spørsmålene fra de frammøtte ga tydelige signaler om at temaet hadde vært av interesse.

Møtet ble holdt 14.oktober på institusjonen Mossiges Minde som er en privat institusjon med trygdeleiligheter, eldreboliger og eldresenter. Styret var spent på hvor stort frammøtet ville bli og hadde satset på fullt hus som var maks. 100 personer. Dette var blink idet det kom 98 betalende – ja for vi tok betaling. Det er viktig å sette pris på egne tiltak, det viser overfor interesserte at her er noe av kvalitet!

Møtet ble ledet av lederen Aasta Barkved Støylen som innledningsvis ga uttrykk for stor glede over å kunne ønske så mange velkommen. I tillegg kunne hun innledningsvis og med stolthet kommentere beslutningen i Sandnes bystyre dagen før om ombygging av tidligere Sandnes Sjukehus til bo- og aktivtetssenter – et prosjekt som Seniorsaken har arbeidet intenst for sammen med andre engasjerte grupper og enkeltpersoner.

Det ble delt ut vervebrosjyrer for Seniorsaken og særtrykk av et “flygeblad” med opplysninger om samarbeidet mellom Seniorsaken og SATS om særavtale for trening på SATS. Dette er også en god måte å vinne nye medlemmer på hvor medlemmer får langt mer igjen (spart) ved lavere månedssatser for trening sammenlignet med prisen på medlemskap. Det var også anledning for Nasjonalforeningen å dele ut brosjyrer om sitt arbeid – bra med samarbeid med alle som arbeider for god eldreomsorg.

Aasta avsluttet med takk til de frammøtte, foredragsholder og underholder samt et samlet styre som hadde gjort et vellykket arrangement mulig.

Med hilsen
på vegne av Seniorsaken avd. Rogaland
Torbjørn Vasstveit

Folkemøte i Sandnes med aktuelt tema, underholdning og godt frammøte.