Flagget til topps i Midtre Gauldal!

Gamlehjemmet Budal Tjenestesenter i Midtre Gauldal er foreløpig reddet takket være innsats fra lokalbefolkningen og Seniorsaken. Da kommunen ville kaste ut 6 eldre fra gamlehjemmet sa lokalbefolkningen nei. Over 120 personer møtte opp for å protestere da kommunen 4. november hadde bestilt flyttebiler og drosjer. Det gjorde også TV2, NRK, Adresseavisen og lokalavisene. Saken fikk store oppsalg.

– Vi står sammen i Budal når det røyner på, sier aksjonsleder Bente Kaasen Enlid. Men dette var bare mulig takket være Seniorsaken. Meld dere inn i Seniorsaken! var hennes oppfordring til sambygdingene.

-Ingen skal flyttes mot sin vilje, hadde ordfører Erling Lenvik (Ap) i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag lovet. De seks beboerne ved aldershjemmet Budal Tjenestesenter og deres pårørende tok ham på ordet.

Midtre Gauldal kommune vil spare penger på eldreomsorg og har kontaktet RO, myndighetenes konsulentselskap innenfor pleie- og omsorgstjenester. Rådet har vært rasjonalisering og relokalisering. Ny pleie- og omsorgsplan innebærer nedleggelse av sykehjem i Singsås, Budal og Soknedal. Men i Budal har folk i bygda satt seg imot planen. Kommunestyret bøyde av og gjorde vedtak om at planen skal behandles på nytt. Det har ikke skjedd.

De gamle trives på gamlehjemmet og vil ikke flytte til sykehjem eller omsorgsboliger i kommunesentret Støren.  De har tenkt å bli boende der de er, til de eventuelt kastes ut. På et møte 27. oktober besluttet beboerne og deres pårørende at de ikke er interessert i å gå i dialog med Midtre Gauldal Kommune før saken blir behandlet på nytt.

Ordføreren holdt ikke ord
Ordfører og administrasjon besluttet imidlertid å flytte beboerne og avvikle driften før spørsmålet kommer opp til ny behandling i kommunestyret. Budal Tjenestesenter ble beordret avviklet og beboerne overføres til andre institusjoner 4. november. De ansatte overført til nye stillinger ved Midtre Gauldal sykehjem på Støren fra 5. november. Kommunen hadde bestilt drosje- og flyttebiler til onsdag 4. november klokken 1100. Ordføreren hevder han har fått tillatelse fra fylkeslegen i Sør-Trøndelag. Fylkeslegen, Jan Vaage, benekter overfor Seniorsaken at det er tilfelle.

– Det er en farlig utvikling om politikernes ord ikke står til troende, sier daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen. Seniorsaken har ingen problemer med å forstå at Midtre Gauldal kommune må spare penger, og er også villig til å akseptere ordførerens påstand om at kommunen fortsatt vil gi et godt tilbud. Hva vi ikke forstår er hastverket, tvangsbruken og den tilfeldige omgangen med sannheten. Det er ikke noe pent syn når nittiåringer bæres ut av sine hjem som om de hadde vært husokkupanter.