Et julebudskap fra Seniorsaken Bergen

Seniorsaken Bergen presenterer et spennende program for våren, legger opp til åpne, månedlige møter og oppfordrer alle medlemmer til å ta medlemsvervingen alvorlig.

Kjære medlemmer i Seniorsaken Bergen!

Seniorsaken er ungdommens framtid! Det er en fin måte å uttrykke det på – vi er med på å skape framtiden  –  for oss selv, og for de som kommer etter oss. En dame som arbeider i Ældresagen i Danmark, ble spurt om hvorfor hun var så engasjert i stort og smått i samfunnet og stadig tok på seg nye oppgaver. Svaret lød slik: ”Jeg tror på mennesker som
har beholdt troen på at noe er viktig, en form for idealisme som bringer mennesker sammen og skaper et fellesskap”.

Seniorsaken er vel et slikt fellesskap, der vi arbeider og bidrar til en samfunnsutvikling som gjør det godt å bli gammel i Norge. Vi må bruke vår livserfaring, vår mangfoldige kompetanse og vårt engasjement til å forbedre vår egen situasjon, og til å støtte andre.

Ja, Seniorsaken vil bidra, men samtidig som vi bidrar, vil vi fortsette å kjempe for de velferdsrettigheter vi skal ha, det vi er blitt forespeilet. Vi ønsker et liv preget av verdighet, respekt, likeverd og livskvalitet – for oss eldre, for alle.

Oppgavene, innsatsen, fellesskapet og gledene ligger og venter på oss i 2012! Men, nå er det adventstid – hektiske dager – forberedelser  –  forhåpentligvis også gode og stille stunder. For alt vi vet, sender dere kanskje fremdeles ønskeliste til Nissen?

Styret i Seniorsaken Bergen har to julegaveønsker, og vi sender dem til dere.

Det ene ønsket er at dere støtter opp om våre arrangement og møter og kommer med innspill om saker dere opplever som viktige. For vårhalvåret 2012 har vi planlagt følgende:

31.01. 2012
– Sammenkomst i de trivelige stuene på Danckert Krohn Seniorsenter med samvær,
kaffe og kake, musikkinnslag og kåseri v/etnolog Wigdis Espeland.  Vi starter kl 19.00 og avslutter kl 21.00.  Entre kr 50,-

28.02. 2012
– Sammenkomst samme sted, samme tidspunkt, men med en annen kåsør/foredragsholder.

27.03. 2012
– Årsmøte. Det finner også sted på Danckert Krohn, da kl 18.30.

24.04. 2012
– Sammenkomst i stuene på Danckert Krohn. Samme ramme som januar og februar.

Som dere ser legger vi opp til månedlige møter, siste tirsdag i måneden. Vi vet dere er opptatte mennesker, men, ta med venner og bekjente og kom!  Vi trenger hverandre!

Det andre ønsket er at dere tar medlemsvervingen på alvor. Seniorsaken er helt avhengig av en økning i medlemsmassen for å få slagkraft og tilstrekkelig god økonomi. Vi har foreslått det før, og vi gjentar det nå: Dersom vi alle verver ett, kun ett, medlem hver, vil det bli et fantastisk resultat! Når dere har vervet et nytt medlem, kontakt en av oss og vi vil registrere dem. Se våre adresser og tlf. nr. nedenfor :

Anne M. Berg,   anneberg@broadpark.no,  928 40 047

Berit Berge,  bergeberit@hotmail.com,  993 25 419

Odd Himle,  odd@bplan.no,  971
54 500

Ingrid Kløve,  inkloe@online.no,
913 60 515

Liv Skår Ludvigsen,  kni-ludv@online.no,  913 111 93

Torill E. Wistner,  Torill_sin@mail.com,  909 222 03

 

Styret i Seniorsaken vil ønske dere alle en fredelig og innholdsrik julehelg!

Vi ønsker dere også et godt nytt år med disse ordene:

BØNN TIL LIVET

Dans med meg

Lek med meg

Lær meg å løse opp floker med kaos og rot                            

Gi meg en livslang kjærlighetsevne

Led meg til visdom

Led meg til mot

 

Bergen,
9. desember 2011

Styret
i Seniorsaken Bergen