Eldres kulturuke

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag deltok i eldres kulturuke i Ullensaker i samarbeid med venneforeningen for Kløfta gamle skole mandag 21. september.

Lars Hauge holdt et glimrende foredrag ispedd sang og allsang med tittelen ”Uten kultur tørker sjela”.
Lars Hauge er tidligere fylkeskultursjef, visesanger og foredragsholder, og har bl.a engasjert seg sterkt i Na-Ku-Hel. Han tok for seg flere visesangforfattere, innhold i visene og filosoferte over tekstene. Han trakk også frem visesangen som kulturbærer og trivselsfaktor.
27 personer deltok på et hyggelig arrangement.