Eldre får ikke-godkjent øyebehandling av profitthensyn

Lider du av våt makuladegenerasjon kan du i Norge risikere å få et medikament mot tarmkreft, skriver ”Senior”, Seniorsakens medlemsmagasin i siste nummer (Senior 6 – 2007). Behandlingen må regnes som eksperimentell ettersom bivirkningene ikke er dokumentert og legemidlet ikke er godkjent.

Pressemelding fra Seniorsaken 12. desember 2007

I samtlige andre land i Europa foretrekkes godkjent behandling, med unntak av Italia. I Norge brukes fortsatt medikamentet mot tarmkreft fordi bruken gir høyere uinntjening for sykehuset. Legemidlet settes med sprøyte rett i øyet.

Over 1000 seniorer utsettes for eksperimentet hvert år, noe som tyder på at legene ikke overholder informasjonsplikten, heter det i ”Senior”. Hvis folk var klar over at de hadde et valg mellom et godkjent og et ikke-godkjent preparat, er det neppe tvil om hva de hadde valgt.

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), eller på folkemunne kalt forkalkning, er i dag den viktigste årsak til alvorlig synstap hos mennesker over 50 år. Sykdommen rammer skarpsynet og reduserer dermed evnen til å lese, kjenne igjen ansikter og se fjernsyn.

Inntil nylig ble våt makuladegenerasjon behandlet med ”kald laser” og infusjon av fargestoff i blodårene også kjent som PDT-behandling. I løpet av 2006 ble en ny behandlingsform med injeksjon av medikament inn i øyet innført. Avastin er et medikament som er utviklet for å stoppe nydannelse av blodkar ved kreft i tykktarmen. Medikamentet har en god effekt mot exudativ/våt AMD hos mange pasienter, men det er ingen gode studier som beviser det, og det finnes ingen studier som beviser sikkerhetsprofil eller mulige bivirkninger. Derfor er bruken av Avastin som injeksjoner inn i øyet å regne som utprøvende behandling. I fjor kom imidlertid et nytt medikament på markedet, spesielt designet for bruk mot våt makuladegenerasjon. Lucentis ble først godkjent i USA – og i år også i Europa og Norge. Etter europeiske retningslinjer er det dette medikamentet som skal brukes.

Når de fleste sykehus i Norge fortsatt bruker Avastin skyldes det takstene for sykehus som styres av helse og sosialdirektoratet. Prisen per behandling for våt makuladegenerasjon gir en refusjon på kroner 16 895. Når man vet at en behandling med Lucentis koster kroner 12 254 mens Avastin koster 200, forstår man hvorfor sykehusene tar sjanser med pasientene.

Legene har full rett til å velge behandling, men de har også plikt til å informere pasientene om at de er gjenstand for en eksperimentell behandling, skriver ”Senior”. Mye tyder på at denne informasjonsplikten ikke er overholdt. I så fall er behandlingen uetisk.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.