Eldre dame lagt i karnapp i dagligstuen

Kongsberg kommune fornekter seg ikke. Til tross for løfter fra kommunens ledelse om bot og bedring fikk en sykehjemsbeboer på Solstad bo- og behandlingshjem på Kongsberg fredag tildelt sengeplass i et karnapp i dagligstuen. Hun ligger slik at hun er det første man ser når man kommer inn i rommet utenfra. Noe privatliv er dermed utelukket.

Pressemelding fra Seniorsaken 17. desember 2007

Den eneste trøst er at hun har det eneste rommet med juletre.

Kari Myhre, leder av Seniorsaken Kongsberg, ringte kommunen etter å ha fått melding om det inntrufne. Svaret var at dette var unntaket – stor pågang gjorde det nødvendig med kriseløsninger. – Hvor mange kriseløsninger skal vi se denne julen? spør Kari Myhre. Hun er oppgitt over kommunen som for bare få dager siden lovte at det skulle være slutt med å legge eldre mennesker på lagre, i treningsrom eller på gangen.

Det er bare gått noen dager siden Seniorsaken gjennomførte en protestaksjon på Kongsberg mot foreslåtte nedskjæringer på omsorgsbudsjettet. 150 mennesker deltok i fakkeltoget som overrakte kommunens ledelse en protestliste undertegnet av 6000 borgere på Kongsberg. Til tross for protestene vedtok kommunestyret kutt i eldreomsorgen på 18 millioner kroner. Dermed er det klart at det ikke blir flere, men færre sykehjemsplasser på Kongsberg, slik at kommunen fortsatt vil måtte plassere eldre sykehjemsbeboere på lager for julepynt. Denne gang ble det dagligstuen. Ingen god julehilsen til beboerne i Kongsberg.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868. Du kan også kontakte Kari Myhre, Seniorsaken Kongsberg på telefon 924 95 539.