Ektepar adskilt etter 70 år!

Elna (92) og Rolf Brandt (93) i Drammen er adskilt etter 70 års samliv. Hun har fått sykehjemsplass på Fjell Bo og servicesenter, han blir av kommunen ansett som frisk nok til at han kan nøye seg med hjemmetjenester.

Rolf er imidlertid praktisk sett blind, hører dårlig, er ganske dårlig til bens, har Angina og kan ikke ivareta personlig hygiene 100 %.

Rolfs høyeste ønske er å få dele også den siste tiden av livet med sin elskede gjennom et helt liv. Seniorsaken er fullt klar over at han ikke har noe rettskrav på dette, men vi håper likevel Drammen kommune lar seg bevege av det menneskelige aspektet og forsøker å finne en løsning.

NRK ”Norge i dag” tok saken 9. juli. Den har også vært omtalt i Drammens Tidende.