Eidsvollsaken: A-hus krever et fullverdig omsorgstilbud!

I går 17. juni politianmeldte Seniorsaken Eidsvoll kommune for omsorgssvikt. I dag tar de ansvarlige ved Akershus Sentralsykehus ansvar.

Overlege Torgunn Wæhre ved medisinsk avdeling ved Akershus Sentralsykehus uttaler til Seniorsaken at Ruth Margrethe Hermansen (90) ikke vil bli utskrevet fra Akershus Sentralsykehus, selv om hun i prinsippet er ferdigbehandlet, uten at sykehuset har forsikret seg om at den gamle damen får et fullverdig omsorgstilbud av Eidsvoll kommune. – I klartekst betyr det sykehjemsplass, sier Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken.

Seniorsaken avslører, 18. juni 2008

NRK: Lover 90-åring god omsorg

Ruth Margrethe Hermansen, Eidsvoll, ble lørdag lagt inn på Akershus Sentralsykehus i sterkt forkommen tilstand forårsaket av en alvorlig infeksjon, dehydrering og generell vanskjøtsel. Den tidligere pianistinnen har de siste seks år vært delvis invalid på grunn av leggsår som har utviklet seg slik at hun er hudløs fra knærne og ned. Hun er forvirret og klarer seg ikke alene. Datteren, som er eneste pårørende, bor i Spania. Likevel har Ruth Margrethe Hermansen fått avslag på sykehjemsplass av Eidsvoll kommune. Dette er årsaken til at Seniorsaken har gått til politianmeldelse av Eidsvoll kommune.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22 36 43 02/ 908 66 705, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868.