Eidsvoll har ikke sykehjemsplass til Ester (91)

– Seniorsaken påklager vedtaket
Ester Smedstad (91) trenger, ifølge legene ved Stensby sykehus, sykehjemsplass straks. Eidsvoll kommune svarer at de ikke har plass. Legene mener Ester er for syk til rehabilitering etter lårhalsbrudd. Nå må hun ta til takke med hjemmesykepleie, seng og do i stuen.

Seniorsaken har protestert på vegne av familien og påklager vedtaket i kommunen.

Seniorsaken avslører: 5. juni 2008

Hva legene ved Stensby sykehus mener og hva Eidsvoll kommune tror, er åpenbart to forskjellige ting. Eidsvoll kommune argumenterer med at de ikke har plass til Ester, og har satt henne på venteliste på ubestemt tid. Fredag 2. mai ble hun sendt hjem fra Stensby sykehus i ambulanse og lagt på sykeseng i egen stue. Ved siden av sengen har kommunen satt opp en portabel do. Hjemmesykepleien kommer fem ganger i døgnet. I mellomtiden må hun klare seg alene. Hennes mann på 88 har ingen mulighet til å stelle henne.

Datteren, Else Marie Bratland, bor i Vinje og reiser stadig de 30 milene mellom Telemark og Eidsvoll for å ta seg av sin pleietrengende mor. Hun er opprørt over behandlingen familien er utsatt for fra Eidsvoll kommune.

Seniorsaken hevder at Eidsvoll kommune er pliktig til å skaffe nødvendig helsehjelp etter lov om kommunehelsetjenesten, i dette tilfellet sykehjemsplass. Kommunen har ikke rett til å frita seg fra denne plikten ved å skylde på plassmangel eller økonomi. Høyesterett har tidligere satt til side kommunale vedtak i en lignende sak, også der var begrunnelsen dårlig kommuneøkonomi. Seniorsaken krever at kommunen dokumenterer det faglige grunnlaget for skjønnet som er utvist i saken til Ester Smedstad. Videre bes kommunen informere Seniorsaken om kommunens faglige vurdering av fru Smedstads omsorgsbehov i hjemmet og hvordan kommunen organiserer omsorgsarbeidet.

– Vi finner oss ikke i at norske kommuner behandler gamle mennesker på denne måten, sier Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.