Drammen sykehus sendte 93-årig dame hjem til tom leilighet – datterdatter protesterer

Det var den 18. juni at Buskerud sykehus i Drammen skrev ut en 93-årig dame, satte henne i en drosje og sendte henne hjem til en tom leilighet.

Det dreier seg om en slagpasient med lammelse i høyre side og uten taleevne. Hjemme er hun henvist til å sitte i en lenestol, ute av stand til å hjelpe seg selv. Sønnen på 75 bor langt unna. Barnebarna har imidlertid tatt affære og meldt seg inn i Seniorsaken. Seniorsaken har fått fullmakt til å forfølge saken overfor Drammen kommune.

Kommunen har innvilget noen dagers rekonvalesens, men siden det ikke er noen ledig plass, er dette uten praktisk betydning.

-Situasjonen er uverdig, sier barnebarnet. Bestemor har klart seg selv hele livet. Det er vondt å se hvordan hun nå lider. Selv om det ikke er ledig rom på sykehjemmet, hadde det vært bedre om hun hadde fått ligge på gangen. Da ville hun i hvert fall fått mat, kommet på toalettet og fått nødvendig overvåkning.

-Situasjonen for de sykeste eldste er prekær og forverres stadig, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Dette er resultat av en villet politikk som går ut på å bygge ned antall sykehjemsplasser og basere eldreomsorg på hjemmetjenester og omsorgsboliger. At dette ikke fungerer i praksis, bør nå bli åpenbart for alle – inkludert de politiske myndighetene.
Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.