Drammen kommune tok utfordringen!

09. mars: Seniorsaken utfordret Drammen kommune med hensyn til å finne sykehjemsplass for Mossa Herstad (f. 1922). Pleie- og omsorgssjef Sven Pedersen tok utfordringen og ….

….sørget for at den gamle damen fikk plass med øyeblikkelig virkning.

Seniorsaken utfordret Drammen kommune med hensyn til å finne sykehjemsplass for Mossa Herstad (f. 1922). Pleie- og omsorgssjef Sven Pedersen tok utfordringen og sørget for at den gamle damen fikk plass med øyeblikkelig virkning.

Mossa Herstad har vært inn/ut av Drammen sykehus, og ble sist sendt hjem med en ubrukt kanyle i armen og et ”gjør det selv-klyster”. Hun er ”ekstremt” benskjør, inkontinent og veier 40 kilo. Kommunen hadde lovet henne et korttidsopphold på sykehjem fra den 14. mars. Den aktuelle krisesituasjonen oppsto 3. mars, da den gamle damen fikk et illebefinnende. Kommunen svarte på nødropene fra familien med å fremskynde sykehjemsinnleggelsen med umiddelbar virkning. Kommunen har dermed tatt et viktig skritt i retning av å rehabilitere seg i allmennhetens og drammensernes omdømme som en kommune der det er trygt å bli gammel og hjelpetrengende.

 

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99/924 11 868.