Drammen kommune forlenget oppholdet!

Det ble ingen hjemsendelse for Olga (93)! Etter press fra Seniorsaken og media innvilget Drammen kommune et korttidsopphold for Olga på Drammen Geriatriske Kompetansesenter (DGK) fra og med mandag 5. juli.

Retten til sykehjemsopphold skulle revurderes den 30. juli. Nå har Drammen kommune akseptert at hjemsendelse er uaktuelt og forlenget oppholdet på ubestemt tid. Seniorsaken forutsetter at den gamle damen nå får fast plass.

Innrømmelsen fra Drammen kommune kom også denne gangen etter sterkt press fra Seniorsaken og media. Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken, hadde mobilisert både tillistsvalgte og medlemmer i Seniorsaken til protestaksjoner mot hjemsendelse. Blant de som ville bruke sommerferien til å protestere mot skandaløs behandling av syke eldre, var sentrale tillitsvalgte som Vidar Lønn-Arnesen og Odd Grann, informasjonssjef Dag Bredal og Elisabeth Stavenes i Seniorsaken Drammen.