Domkantor Magnar Mangersnes

Samlet informasjon om saken rundt domkantor Magnar Mangersnes.

31. oktober 2008

Pressemelding: Mangersnes fortsetter

 

13.oktober 2008

Positiv dialog i Bergen

Møtet mellom Bergen Kirkelige Fellesråd og domkantor Magnar Mangersnes/Seniorsaken mandag 13. oktober resulterte i det partene betegner som en ”positiv dialog”. Høyesterettsadvokat Michael Tetzchner vil nå presentere saken skriftlig i sin fulle bredde for kirkevergen, som har lovet å gi våre anførsler en alvorlig behandling på fritt grunnlag. Tonen under møtet var god og det faktum at forhandlingene tok hele formiddagen, viser at partene er innstilt på en grundig saksbehandling. Fra Seniorsaken møtte domkantor Magnar Mangersnes, psykiater Siri Nome, daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen, sentralstyremedlem i Seniorsaken Petter A, Visted, styremedlem i Seniorsaken Bergen Berit Berge og høyesterettsadvokat Michael Tetzschner. Fra Bergen kirkelige fellesråd møter fungerende kirkeverge Ann Kristin Langeland og fellesrådets leder Ingmar Ljones. Administrasjonskonsulent Kari Tokvam var med som referent.

Domkantor Magnar Mangersnes har fått bred og støtte fra musikklivet i Bergen med støtteerklæringer fra Filharmonien, Festspillene og orkestret i Domkirken. En lang rekke musikere og enkeltpersoner har uttrykt ønske om at domkantor Magnar Mangersnes må få fortsette sitt arbeid til glede for alle musikkelskere.

 

10. oktober 2008

Brev til Bergen Kirkelige Fellesråd ang. Domkantorstillingen