Domkantor Magnar Mangersnes vurderer sak mot Bergen Kirkelige Fellesråd

Pressemelding fra Seniorsaken 18. desember 2009
Bergen Kirkelige Fellsråd avslo anken fra domkantor Magnar Mangersnes på et møte 18. desember. Magnar Mangersnes advokat, Michael Tetzschner, vurderer nå å reise sak mot Bergen Kirkelige Fellesråd med krav om erstatning og oppreisning.

– Vi er meget skuffet, sier Tryggve Giertsen, leder av Seniorsaken Bergen. Vi hadde i det lengste trodd at Bergen Kirkelige Fellesråd ville benyttet sjansen til å sikre bergenserne høyverdig europeisk kirkemusikk i ytterligere to år. De benyttet den ikke, samtidig som de bekrefter en holdning som bare kan forstås som aldersdiskriminering. Vi finner det dessuten forstemmende at Bergen Kirkelige Fellesråd velger å innlede julen med å avvise en mann som har tjent dem godt i tre tiår. Det er som man lurer på om forsamlingen fortsatt tar julebudskapet på alvor.

Det var på møte i Bergen Kirkelige Fellesråd den 18. desember at avgjørelsen falt. Seniorsaken har gjennom mer enn et halvt år støttet Magnar Mangersnes i hans kamp for å få fortsette i sin stilling som domkantor i Bergen i ytterligere to år utover alminnelig pensjonsalder på 70 år. Kirkevergen i Bergen hevdet opprinnelig at 70 årsgrensen var obligatorisk. Seniorsaken har bidratt til å oppklare denne misforståelsen. Norsk lov stiller i realitetene partene fritt til å avtale når den enkelte skal gå av med pensjon. Aldersgrensen på 70 år er under revisjon og blir antagelig opphevet i 2009. Kirken har i denne saken igjen bekreftet at den velger å opptre som en bakstreversk organisasjon.