Domkantor Magnar Mangersnes vurderer sak mot Bergen Kirkelige Fellesråd

i Aktuelt

Pressemelding fra Seniorsaken 18. desember 2009
Bergen Kirkelige Fellsråd avslo anken fra domkantor Magnar Mangersnes på et møte 18. desember. Magnar Mangersnes advokat, Michael Tetzschner, vurderer nå å reise sak mot Bergen Kirkelige Fellesråd med krav om erstatning og oppreisning.

– Vi er meget skuffet, sier Tryggve Giertsen, leder av Seniorsaken Bergen. Vi hadde i det lengste trodd at Bergen Kirkelige Fellesråd ville benyttet sjansen til å sikre bergenserne høyverdig europeisk kirkemusikk i ytterligere to år. De benyttet den ikke, samtidig som de bekrefter en holdning som bare kan forstås som aldersdiskriminering. Vi finner det dessuten forstemmende at Bergen Kirkelige Fellesråd velger å innlede julen med å avvise en mann som har tjent dem godt i tre tiår. Det er som man lurer på om forsamlingen fortsatt tar julebudskapet på alvor.

Det var på møte i Bergen Kirkelige Fellesråd den 18. desember at avgjørelsen falt. Seniorsaken har gjennom mer enn et halvt år støttet Magnar Mangersnes i hans kamp for å få fortsette i sin stilling som domkantor i Bergen i ytterligere to år utover alminnelig pensjonsalder på 70 år. Kirkevergen i Bergen hevdet opprinnelig at 70 årsgrensen var obligatorisk. Seniorsaken har bidratt til å oppklare denne misforståelsen. Norsk lov stiller i realitetene partene fritt til å avtale når den enkelte skal gå av med pensjon. Aldersgrensen på 70 år er under revisjon og blir antagelig opphevet i 2009. Kirken har i denne saken igjen bekreftet at den velger å opptre som en bakstreversk organisasjon.