Diakonhjemmet ville sende Solveig (94) hjem

Diakonhjemmet sykehus i Oslo ville sende Solveig Strandli (94) hjem med drosje til tom leilighet i dag 26. februar klokken 1300.


Fortvilet over Oslo kommunes seniorpolitikk: Solveig Strandli sammen med sin datter

Det er bare litt over et år siden forrige gang sykehuset forsøkte på det samme, med den samme gamle damen. Den gang ble de stoppet av Seniorsaken.

Kommunen reagerte på den negative medieomtalen og skaffet midlertidig sykehjemsplass. Det samme skjedde denne gangen. Da Seniorsaken møtte opp med følge av Dagsrevyens kamerateam, kom det beskjed fra kommunen om at sykehjemsplass var innvilget på Ullerntunet sykehjem. Merkelig nok skjedde det etter at drosjen var kommet og kameraet gikk.

Solveig Strandli var dårlig og ute av stand til å klare seg selv i 2007. Hjemsendelse til tom leilighet ville vært både umenneskelig og et brudd på lov om kommunehelsetjenesten. Hun er ikke i noen bedre forfatning i dag.

Diakonhjemmet sykehus kan for øvrig fortelle at de har flere titalls eldre pasienter som de ikke får skrevet ut fordi Oslo Kommune ikke kan skaffe sykehjemsplasser. Gamle mennesker blir følgelig liggende på sykehus i ukevis til tross for at de er ferdigbehandlet. Når skal politikerne våkne?

Se innslaget fra NRK østlandssendingen her

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22121890 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099/9241 1868.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22121890 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099/9241 1868.