Diakonhjemmet sykehus ville sende hjem 93-åring

– Oslo kommune skaffet plass i trygghetsbolig på overtid
Diakonhjemmet sykehus i Oslo mente blodig alvor da man bestemte seg for at Solveig Strandli på 93 år skulle sendes hjem fra Diakonhjemmet sykehus til tom leilighet.

Pressemelding fra Seniorsaken 28. november 2007

Damen som ble landskjent etter reportasjen i NRK Dagsrevyen på mandag, ble i ettermiddag kledt på og dyttet ut på trappen med gåstol og koffert, mens drosje ble bestilt. Imidlertid sto Seniorsaken og NRKs team parat og ventet. Det blir et nytt, tårevått oppslag på Dagsrevyen i kveld.

Ansporet av mediepresset, har Oslo kommune stått på for å skaffe damen plass på sykehjem. Like før drosjen kom, kunne kommunens folk fortelle at det ikke blir noen hjemsendelse. De hadde skaffet tre ukers opphold på Ullerntunet trygghetsavdeling og lover å følge opp med sykehjemsplass. Dermed ser denne historien ut til å få et heldig utfall.

Likevel sitter vi igjen med bitter smak: Hadde det ikke vært for at Solveig har en datter, som riktignok for tiden sitter i rullestol på Sunnaas sykehus, og som ikke tar nei for et svar når hun opplever urettferdighet, så hadde denne saken endt trist og uverdig. Datteren, Eli Aall (58), kontaktet Seniorsaken, som med juridisk ekspertise i bakhånd, fikk saken fremmet i media. Solveig selv sto frem for all verden og fortalte om hvordan hun ble behandlet og hva hun følte og tenkte i den forbindelse. Den staute og kloke kvinnen gjorde et uutslettelig inntrykk på mange. Riktignok er hun nesten blind, hører minimalt og ute av stand til å klare seg selv hjemme alene, men hodet er det ingenting i veien med. Men hvis ikke alle disse brikkene var falt på plass, hvis hennes skjebne ikke var blitt en offentlig sak, så hadde det gått med henne som tusenvis av anonyme kvinner og menn rundt om i norske kommuner. Hun hadde blitt sendt hjem for å dø alene.

Hvor lenge skal denne galskapen fortsette?

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22364302 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.