Diakonhjemmet begeistrer politikerne

Seniorsaken Vestre Aker inviterte i går ordførerkandidatene i Oslo til en presentasjon av Diakonhjemmets forslag til et kompetansesenter og knutepunkt for omsorgen for eldre i Oslo Vest. Politikerne berømmet Diakonhjemmet for offensivt og kreativt utspill.

Ledelsen ved Diakonhjemmet har utarbeidet et forslag til et konkret og realistisk alternativ i omsorgen for eldre i de vestlige bydeler i Oslo. Viseadministrerende direktør Svein Ove Faksvåg presenterte forslaget som omfatter utnyttelse av 130 mål arealer som Diakonhjemmet eier. I tillegg til Diakonhjemmet sykehus og øvrige bygninger omfatter forslaget ny bebyggelse på 130.000 m2. Dette vil omfatte sykehjem, tilpassede boliger og leiligheter spesielt for eldre. –Med dette har vi forsøkt å utvikle en modell som også kan benyttes andre steder, sier Faksvåg. –For vår del er det viktig å understreke at vi ser for oss en langsiktig og bærekraftig utvikling. Vi er en stiftelse og ser ikke for oss en kommersialisering av dette prosjektet. Faksvåg kunne også fortelle at det er planlagt en egen T-banestasjon på området.
Diakonhjemmet la også frem tall som understreker at behovet for et skikkelig helsetilbud til eldre i bydelen, vil stige i tiden fremover. Allerede i dag er 40 prosent av pasientene ved Diakonhjemmet 80 år eller eldre, i følge sykehusdirektør Morten Skjørshammer.

Nye tall
De fremmøtte ordførerkandidatene: Odd Einar Dørum, Venstre, Aud Kvalbein, KrF, Rune Gerhardsen, A, Marianne Borgen, SV , Michael Tetzschner, H og Carl I. Hagen, FRp var klar over et stort behov, men var overrasket over at tallene var så høye. Micael Tetzner som stilte som ”stand in” for ordfører Stang mente at disse tallene burde være kjent for alle. Diskusjonen som fulgte ble ledet av en opplagt Wenche Dager, tidligere NRK, og dreide seg mer om bruken av ressurser og prioritering, enn om det konkrete forslaget fra Diakonhjemet. Muligens fordi alle politikerne fra starten av var nokså enstemmige i at dette var et overraskende og positivt utspill fra en sykehuseier. Kanskje vil også Diakonhjemmets utspill bidra til en raskere og mer positiv gjennomføring av helsetilbudet til eldre. Valget vil vise om ord fører til handling.