Departementalt språk skal dekke over svikten!

Rapporten fra Helsetilsynet om situasjonen i eldreomsorgen beroliger ikke, den opprører. Svikten er forsøkt skjult bak departementalt språk, hevder Seniorsaken

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen svarte på TV2s avsløringer om mangelen på sykehjemsplasser med å bestille en undersøkelse fra Helsetilsynet. Den ble offentliggjort i dag og konklusjonen er: ”Mange eldre føler seg utvilsomt utrygge”, men kommunene ”gir i det vesentlige forsvarlig helsehjelp”.

Helsetilsynet konstaterer altså at mange føler seg utrygge. Noe annet hadde vært vanskelig etter at TV2 avdekket at over 3000 mennesker sitter i sykehjemskø. Seniorsaken har supplert disse tallene med en lang rekke eksempler på at køene er grovt underrapportert. Likevel skriver helsetilsynet i rapporten at ”de tror tallet er lavere”, uten selv å kunne angi noe tall for det reelle behovet. Alt er basert på noen telefoner med administrasjonen i ulike fylker. Hvilken byråkrat ville rapportere tilbake at han eller hun residerer over et lovbrudd?

Helsetilsynet innrømmer i rapporten at terskelen for å få sykehjemsplass mange steder er ”relativt høy”. Man innrømmer at det er store forskjeller mellom kommunene og at problemene er størst der kommunene har valgt å satse på hjemmetjenester fremfor sykehjem. I tillegg skriver man at ”mange tjenestemottagere kjenner seg utrygge både på omfang og innhold i tjenestene de mottar”.

Helsetilsynet mener til tross for dette at kommunene i ”det vesentlige” gir helsehjelp i overensstemmelse med kommunehelsetjenesteloven. ”Hva er ”vesentlig”? spør Seniorsaken. Hvor stor skal utryggheten, ydmykelsen og omsorgssvikten være før den er ”vesentlig” bak et høyt skrivebord i Helsetilsynet eller Departementet? Etter Seniorsakens mening er rapporten fra Helsetilsynet egnet mer som et narkotikum for byråkrater og statsråder enn for et veikart for nødvendig helsereform.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22 12 18 94/ 908 66 705, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.