Dement og syk – men kommunen har ikke sykehjemsplass

Ingrid Sveinson (88) er dement og alvorlig syk med flere diagnoser, svimmel og redd. Hun bor alene i et 1600-talls hus i Gransherad med vedovn og dobøtte i stuen. Notodden kommune har hverken avlastningsplass eller plass i sykehjemmet og kan ikke si noe om når slik plass kan innvilges. Familien er fortvilet og har bedt Seniorsaken om hjelp.

Den 4. oktober fant sønnen henne forkommen på gulvet hjemme. Dagen etter fant datteren henne i samme situasjon. Hjemmesykepleien ble alarmert og varslet lege og kommune, noe som førte til innleggelse ved Notoddensykehus. Der hun ble behandlet for en kraftig infeksjon. Etter ferdig behandling på sykehus hadde familien håpet på en avlastningsplass, men nei. Kommunen har ikke plass og har i stedet tilbudt hjemmesykepleie 4 ganger i døgnet.

Den gamle damen fikk demens-diagnose i 2003. Hun har hatt drypp, urinveisinfeksjon, hofteoperasjon – og diverse andre plager. De medisinske instanser har startet en prosess med å sende den gamle damen rundt til ulike institusjoner for undersøkelser og prøver, noe hun ikke orker eller er i stand til å gjennomføre. Hva hun trenger er en sykehjemsplass.

Kommunen har ikke avslått plass, men er ikke i stand til åsi når det blir ledig plass – om det tar måneder eller år. Argumentet er at detstår mange alvorlige syke mennesker i kø.

-Helt uakseptabelt, sier Seniorsakens ToreHenning Larsen. – Vi har en høyesterettsdom som sier at økonomiske argumenter ikke kan suspendere kommunens plikt til å gi nødvendig helsehjelp.