Bukken og havresekken i Ballangen

Fastlegen og kommunelegen i Ballangen er samme dame. Hun bruker kommunehelseloven til å innvilge korttidsplass på sykehjem og den samme begrunnelsen med motsatt fortegn til å avslå langtidsplass på samme dato! De pårørende til Kaspara Mathisen (94) føler seg maktesløse.

Seniorsaken avslører, 18. juni 2004

Ny SOS-melding fra Ballangen. Fortsatt er det eldre, syke og pleietrengende mennesker som nektes sykehjemsplass. For få måneder siden gjaldt det Hjørdis Utnes (98), nå gjelder det Kaspara Mathisen (94). Kaspara Mathisen er svært skrøpelig, har brukket lårhalsen og er plaget av benskjørhet. Hun er redd for å være alene om natten. Datteren Ally Danielsen er sterkt bekymret.

Kaspara Mathisen har en tid vært kasteball for omsorgstjenesten i Ballangen, idet hun har blitt flyttet frem og tilbake mellom korttidsplasser på sykehjemmet og egen bolig. Kommunelegen, som også er fastlege, har igjen innvilget korttidsplass tre uker i august med den begrunnelse at den gamle damen ikke er i stand til å klare seg alene. Samme dag som tilsagnsbrevet er undertegnet, har den dobbelte kommune- og fastlegen tatt på seg en annen hatt og avslått langtidsplass. Begrunnelsen er at Kaspara klarer seg utmerket alene.

Forrige gang Seniorsaken påtalte urimelighetene i Ballangen kommunes omgang med kommunehelseloven, endte det med at ordfører Anne Rita Nicklasson brukte sin styringsrett og innvilget plass. Det holdt på å koste henne dyrt, ettersom opposisjonen umiddelbart svarte med mistillitsforslag begrunnet med at ingen måtte få snike i køen. Ordføreren red av stormen, men lite tyder på at omsorgsarbeidet i Ballangen kommune er kommet i bedre gjenge. Seniorsaken er nå spent på om kommunepolitikerne i Ballangen er fornøyd med at kommunelegen opererer som kork i systemet, eller om de er villige til å gi eldre borgere den omsorg som de er berettiget til etter loven.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868.