Bjarne Håkon Hansen tar feil!

egjeringen Stoltenberg vil fjerne trygdeavkortningen for arbeidende 67-åringer, men ikke for 68- og 69-åringer. Statsråd Bjarne Håkon Hansen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet hevder at det ville koste staten over 600 millioner kroner hvis også yrkesaktive mellom 67 og 70 år skulle nyte godt av ordningen.

Pressemelding fra Seniorsaken 9. oktober 2007

Men det tallet Bjarne Håkon Hansen oppgir er feil. For regnestykket har ikke tatt hensyn til de økte skatteinntektene stat og kommuner kan regne med. Et rimelig anslag er etter vår mening at staten alene vil få 350 millioner kroner i økte skatteinntekter. Problemet for Bjarne Håkon Hansen er at økte trygdeutbetalinger vil ramme hans departement, mens skatteinntektene vil havne hos Kristin Halvorsen i Finansdepartementet – og at hun åpenbart ikke vil motregne. Derfor forteller regjeringen oss en halv sannhet.

Seniorsaken har gjennom flere år arbeidet for å fjerne lovreglene som tilsier at seniorer mellom 67 og 70 år blir trukket i pensjonen hvis de mottar arbeidsinntekt. Vi har tatt spørsmålet opp med de politiske partier og med regjeringen. Vi har lenge trodd at de rødgrønne forsto alvoret. Nå ser vi at de ikke gjør det. De holder oss for narr.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Erik Rekdal, 970 18 140 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868.