Ballangen kommune – en versting i eldreomsorgen

Pressemelding fra Seniorsaken
31. mars 2009
Onsdag 1. april blir Kaspara Mathisen (95) sendt hjem til tom leilighet fra Ballangen sykehjem. For noen dager siden holdt den gamle damen på å omkomme i giftig røyk etter at hun hadde glemt kaffekokeren, som begynte å brenne.

Kaspara fikk midlertidig plass på sykehjemmet mens kommunen engasjerte håndverkere for å rehabilitere eldreboligen.

Etter Seniorsakens og de pårørendes mening er Kaspara Mathiesen for syk til å klare seg selv hjemme, noe episoden med kaffekokeren er et eksempel på. Den gamle damen er svært skrøpelig, har brukket lårhalsen og er plaget av benskjørhet. Hun er redd for å være alene om natten. Gjennom lang tid har hun vært en kasteball for Ballangen kommune i Nordland. Flere ganger har hun vært innlagt på Ballangen sykehjem, like mange ganger er hun sendt hjem.

Etter Seniorsakens og de pårørendes mening handler kommunen ulovelig i strid med kommunehelseloven når den igjen vil sende Kaspara hjem. Denne gang vil de pårørende ikke medvirke når kommunen skal bringe den gamle damen tilbake til den kommunale eldreboligen. De vil også fjerne alle Kasparas personlige eiendeler. Kommunen vil derfor finne en tom bolig.

–   Jeg ser ingen grunn til at de pårørende skal medvirke til kommunens ulovligheter, sier Tore Henning Larsen i Seniorsaken. Ballangen kommune må endelig bli klar over at nok er nok. De kan ikke fortsette å behandle et gammelt menneske på en slik samvittighetsløs måte.

Da Seniorsaken ved en tidligere anledning påtalte urimelighetene i Ballangen kommunes omgang med kommunehelseloven, endte det med at ordfører Anne Rita Nicklasson brukte sin styringsrett og innvilget plass. Det holdt på å koste henne dyrt, ettersom opposisjonen umiddelbart svarte med mistillitsforslag begrunnet med at ingen måtte få snike i køen. Ordføreren red av stormen, men lite tyder på at omsorgsarbeidet i Ballangen kommune er kommet i bedre gjenge.

Seniorsaken er nå spent på om kommunepolitikerne i Ballangen er fornøyd å bli stemplet som en versting og en lovbryter innenfor eldreomsorgen, eller om de er villige til å gi eldre borgere den omsorg som de er berettiget til etter loven.

 

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22121890 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099/9241 1868.