Astrid Nøklebye Heiberg – Seniorsakens Hederssenior 2007

Astrid Nøklebye Heiberg (71) ble av Seniorsakens styre kåret til foreningens Hederssenior 2007. Seremonien fant sted under Oslo kommunes markering av Eldredagen 1. oktober i Oslo rådhus med et tusentalls seniorer til stede.

Seniorsakens styreleder Erik Rekdal overrakte prisen som besto av diplom og et gravert tinnkrus.

Pressemelding fra Seniorsaken 2. oktober 2007

I juryens uttalelse heter det: ”Astrid Nøklebye Heiberg har hatt en enestående karriere der hjelp til mennesker som er rammet av sykdom og nød, har stått i fokus. Utdannet som lege og psykiater, senere professor i psykiatri, har hun hatt de beste forutsetninger for å kle utfordrende stillinger som statssekretær og minister, leder av Norges Røde Kors og president for Det Internasjonale Røde Kors med sete i Genève.

For Astrid Nøklebye Heiberg har det vært en selvfølge at menneskelivet er en helhet og at et godt samfunn bygger på solidaritet mellom generasjonene. I perioden 2002-2005 ledet hun på en glimrende måte Statens eldreråd, et rådgivende råd for regjeringen i eldrespørsmål.

Seniorsakens styre vil også berømme henne for kloke refleksjoner omkring det å bli gammel – senest i hennes nye bok, og for gjennom eget eksempel ha satt en standard for vitalitet og engasjement som kan tjene til inspirasjon for andre seniorer.”

Kåringen av Hederssenior betyr at Seniorsakens ønsker å hedre en person som har gjort en ekstraordinær innsats for landets seniorer og som fremtrer som et forbilde for sin generasjon. Tidligere hedersseniorer er bevegelsens stifter, Rolv Wesenlund, stortingsrepresentant John I. Alvheim og Nanna Lønning Caspersen.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Erik Rekdal, 970 18 140 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868.