Årsplan

Styret vedtok i møte den 11. Januar 2010 følgende plan for det lokale arbeidet for seniorsaken avd Rogaland. Legges nå fram for årsmøtet for behandling / endelig vedtak.

Styret ser på oppgaven som ”vakthund” i forhold til saker som vedgår eldre i vårt område som en hovedsak. Dette kommer inn under:
Kikk her for å laste ned årsplan i word-format.