Årsmøtet i Seniorsaken Bergen 2011

Årsmøtet i Seniorsaken Bergen ble avviklet den 31. mars kl. 19.00. Dette foregikk i kantinen i rådhuset i Bergen med 26 til stede. Styret hadde håp om å trekke flere deltakere siden det ble annonsert kulturelt innslag denne kvelden, men vi får håpe at jungeltelegrafen vil melde om at det er verdt å få med seg, slik at det møter mange medlemmer til neste år!

Det ble servert kaffe og tebrød mens ungdommer fra dramalinjen på Fyllingsdalen videregående skole underholdt med sang og dans. Deretter startet den formelle delen av møtet, og dette ble ledet på utmerket vis av Ingrid Kløve. Einar Nielsen var referent.

Etter å ha vært uten leder ett år, var det oppløftende at Ingrid Kløve var villig til å stille som leder for Seniorsaken Bergen. Hun ble valgt med akklamasjon.

Det nye styret ser slik ut:
Leder
Ingrid Kløve

Styremedlemmer
Anne Berg
Berit Berge
Odd Himle

Varamedlemmer
Annicke Gill Haukås
Torild Wistner

Revisor
Frank Berentsen

Valgkomite
Petter Visted
Einar Nielsen

Valg av utsendinger til landsmøtet
Styret ble gitt fullmakt til å velge utsendinger til landsmøtet.

Etter valget var årsmøtedelen slutt og det var en kort kaffepause før ordet ble gitt til styreleder i Seniorsaken, Harry Martin Svabø, som orienterte om Seniorsakens arbeid og utfordringer samt den nye paraplyorganisasjonen.

Til slutt orienterte Berit Berge om en spørreundersøkelse blant Seniorsaken Bergens medlemmer, der man ønsket få vite hva medlemmene forventer og ønsker. Denne var sendt ut til de medlemmene som har e-post. Dessverre er det en liten prosent av medlemmene som kan nås på denne måten, men av de tilbakemeldinger som er gitt er det nevnt ønske om turer, kulturtilbud og underholdningskvelder, treffsted på dagtid og forelesninger. Styret ønsker også å engasjere de medlemmene som har uttrykt at de kan tenke seg å være mer aktivt med i Seniorsaken Bergen.