Årsmøte

Seniorsaken Vestre Aker inviterer medlemmer og venner av Seniorsaken i bydelen til årsmøte.

DATO: 16. mars 2010 – kl 18.00

STED: RØA ELDRESENTER, Vækerøveien 207, – 3. etg, RØA.

Foredrag med:
Dr med og professor Peter Hjort – Framtidens eldreomsorg –

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen 01.03.2010.