Årsmøte Seniorsaken Bergen

Innkalling til årsmøte torsdag den 31. mars kl. 19.00 – 21.30 i kantinen i Bergen Rådhus.

Vanlige årsmøtesaker.
Kulturelt innslag.
Kaffe og tebrød.
Informasjon om den nye paraplyorganisasjonen, Seniorenes fellesorganisasjon, som Seniorsaken er en del av. Ved Harry Martin Svabø.

De som ønsker det kan få årsmøtepapirene tilsendt ved henvendelse til Berit Berge, tlf. 99 32 54 19, e-post: bergeberit@hotmail.com. Papirene er tilgjengelig fra 01.03.2011.

Vel møtt!
Styret

Årsmøte Seniorsaken Bergen

Innkalling til årsmøte torsdag den 31. mars kl. 19.00 – 21.30 i kantinen i Bergen Rådhus.

Vanlige årsmøtesaker.
Kulturelt innslag.
Kaffe og tebrød.
Informasjon om den nye paraplyorganisasjonen, Seniorenes fellesorganisasjon, som Seniorsaken er en del av. Ved Harry Martin Svabø.

De som ønsker det kan få årsmøtepapirene tilsendt ved henvendelse til Berit Berge, tlf. 99 32 54 19, e-post: bergeberit@hotmail.com. Papirene er tilgjengelig fra 01.03.2011.

Vel møtt!
Styret