Årsmøte i Seniorsaken Ullern

Årsmøtet i Seniorsakens lokalforening på Ullern har valgt følgende styre: Ernst Hansen-Tangen, styreleder, Antje Egede-Nissen, Arne Gausel, Marie Larsson og Tore Ruud og med Sissel Saastad og Paul Martens Røthe som varamedlemmer.

På møtet ble det orientert om lokalforeningens tiltak ”Seniorer som ressurs”, et prosjekt som er tenkt gjennomført i samarbeid med Frivillighetssentralen i Ullern. Prosjektet går ut på å kartlegge medlemmenes interesser og muligheter for å ta del i aktiviteter og engasjement på lokalplanet.

Et annet tema på møtet var foreningens innsats for å bedre demensomsorgen i Oslo. Det arbeides aktivt overfor politikere og bydelsadministrasjon om å etablere et såkalt ”demens-team” i de vestre bydeler, en ordning som har vært vellykket andre steder i landet.

Videre vil Seniorsakens lokalforeninger i Vestre Aker og Ullern ta initiativ for å få seniorpolitikk på dagsordenen foran høstens kommunevalg.