Årsmøte i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

Tid: tirsdag 22. mars 2011 Kl: 18:00-20:00

Sted: Frivilligsentralen, Gjøvik
Program: Vanlige årsmøtesaker
Saker som ønskes tatt opp, meldes styret v/ Gurli Skattum innen 11.mars 2011.
Fordrag: Kveldens fordragsholder er forfatter av boken » Hva skjer i Norge» Tove Steinbo.
Enkel bevertning.

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen!

Seniorsaken Gjøvik ,Land og Toten oppfordrer sine medlemmer til å sende sin e-postadresse til styret eller Seniorsaken sentralt.