Årsmøte 2011

Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag avviklet sitt årsmøte onsdag 16. mars 2011 på Gjestad bo- og aktivitetssenter, Jessheim.

13 personer hadde funnet veien til møtet, et antall som styret gjerne hadde sett noe høyere, men vi fikk fine innspill fra salen til saker medlemmene synes vi burde engasjere oss i.
Etter årsmøtesakene var avviklet, orienterte advokat Audhild Freberg Iversen fra Seniorsakens Juridiske Rådgivningstelefon, om aktuelle juridiske saker for seniorer.
Hun la vekt på den nye pensjonsreformen som rammer pensjonistene. Minnet oss på om å ta våre klagerettigheter mer i bruk, og at vi kan søke hjelp på hovedkontoret.

Videre fortalte om daglige SOS telefoner til hovedkontoret fra pensjonister ”i trøbbel”, og om hvordan Seniorsaken hadde ”gått inn” og løst opp i problemer. Dette for å fortelle oss at ”det nytter”, og inspirere oss til videre innsats.
Hun fortalte også om den nye Pensjonisthåndboken som nå er på trappene i NY utgave.
I denne boken er det laget en veiledning for riktig klageprosedyre, for dem som trenger det.

Styret for Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag 2011.

Leder:
John Bakke, tlf. 63 98 08 17 / 934 80 585
jogi-ba@online.no

Sekretær:
Britt Saga, tlf. 63 99 77 07 / 911 46 526
britt.saga@online.no

Kasserer:
Einar Bekvik, tlf. 63 98 12 44 / 911 41 692
eibekvik@online.no

Styremedlemmer:
Marit Heni, tlf. 63 99 05 47 / 413 39 713, m-heni@frisurf.no
Odd Gunnar Olsen, tlf. 63 98 01 69 / 907 80 902, od-gunno@online.no

Varamedlemmer:
Kjell Burås, tlf. 905 39 434, kjburaas@online.no
Lars Rafdal, tlf. 63 97 27 65 / 468 96 379, rafdal@jessheim.net

Valgkomite:
Reidar Quande, tlf. 63 97 57 30 / 906 80 902, quande@online.no