Årsmøte 2011

Seniorsaken Vestre Aker avviklet sitt årsmøte, den 10.03.11 på Røa Eldresenter. Også i år ble det tegnet nye medlemmer på årsmøte. Dette til tross for at oppslutningen om møte ikke var det største, – sett i relasjon til lokallagets betydelige størrelse. Etter valget på årsmøte har styret følgende sammensetning; leder Per W Jensen, Else Anna Holthe Møll, Ebbe Ording, Bente Frøydis Haugland og Finn Holden.

Bilde: leder i Seniorsaken Vestre Aker Per W Jensen.

Administrerende direktør Petter Furulund fra NHO Service innledet årsmøte med ett svært engasjert og klargjørende foredrag. Han belyste og dokumenterte mange av de faktiske forhold i helsevesenet og omsorgen for de eldre. Furulund registrerte med forundring at det fortsatt, i år 2011, finnes politisk konstruerte sperrer og barriere, som effektivt og bastant stopper private forsøk på å etablere en verdig og anstendig eldreomsorg. NHO Service kan i sine analyser vise at kommunene kan frigjøre hele 18 milliarder kroner på å legge ”beste praksis” til grunn for produksjonene av tjenester innen omsorg, renhold og forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer. Regningen for landets kommuner blir på 95 milliarder istedenfor 113 milliarder kroner.

Bare når det gjelder sykehjem vil ”beste praksis” kunne frigjøre ressurser i kommunene som kan omsettes i hele 8.000 nye sykehjemsplasser. Beregningene til NHO Service er basert på offentlig tilgjengelige tall (Kostra) og tall fra deres egne medlemmer (i praksis kunnskap fra anbudskonkurranser om priser).

Det ble åpnet for spørsmål og utdypende svar. Igjen fikk vi dokumentert, ved hjelp av NHOs analyser, at det tallmaterialet som bydelen mangler (eller ikke vil dele med oss) gir grunn til bekymring.

Seniorsaken Vestre Aker anser Furulunds redegjørelse som et viktig innspill etter den ulykkelige Adecco-saken. Vi fikk klargjort at verken Seniorsaken eller NHO Service vil akseptere lovbrudd. Men hvis «profitt», «privat» og «lovbrudd» blir automatisk koblet sammen ser det ut til å kunne føre til en «ideologisk kortslutning» som tilslører at misforhold kan oppstå også i offentlig sektor og at kreativt samspill mellom private og offentlige tjenestetilbydere blir brakt i miskreditt og forhindret av politiske grunner. Svikten i ansvaret det offentlige har blant annet i tilsynsrollen og innkjøp av tjenester, både overfor private og offentlige virksomheter, må ikke glemmes. Slik forholdene er i dag på dette området kan man kanskje snakke om en stor og alvorlig ”systemsvikt”? Konsekvensene er unødvendige engstelse, lidelse og vanstell av den delen av befolkningen som har lagt grunnlaget for den velstanden og overfloden som de fleste nyter godt av i dag.