Årsmøte 2010

Innkalling til årsmøte i Seniorsaken onsdag 10. mars 2010 kl 18.00 i Grorud Samfunshus, Gårdsveien 6, Grorud. Sal 2.

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og referent.
3. årsmelding 2009.
4. Regnskap 2009.
5. Innkomne forslag.
6. Valg. Eventuelle forslag til landsmøtet må være styret i hende innen 1. mars 2010. Skriftlige forslag sendes Oddbjørn Jæger, Hyttengveien 14, 1404 Siggerud.