Årsmøte 2010

i Aktuelt

Onsdag 10. mars kl 18.00
Mossiges Minde, Solaveien 58 Sandnes.

Alle hjertelig velkommen

Beinskjørhet (Osteoporose)
Vil du vite mer, kom til åpent møte.
Avdeling sykepleier ved Geriatrisk poliklinikk, SUS/ styreleder Norsk Osteoproseforening Ingjerd Mestad og fysioterapuat Mari Ørstavik Aanestad.

Enkel bevertning. Årsmøte
Inngangspenger kr 50.

Harry Martin Svabø (leder Seniorsaken) blir med