Årsmøte 2010

Onsdag 10. mars kl 18.00
Mossiges Minde, Solaveien 58 Sandnes.

Alle hjertelig velkommen

Beinskjørhet (Osteoporose)
Vil du vite mer, kom til åpent møte.
Avdeling sykepleier ved Geriatrisk poliklinikk, SUS/ styreleder Norsk Osteoproseforening Ingjerd Mestad og fysioterapuat Mari Ørstavik Aanestad.

Enkel bevertning. Årsmøte
Inngangspenger kr 50.

Harry Martin Svabø (leder Seniorsaken) blir med