Arrogant rådmann legger ned sykehjemsplasser på Kongsberg

Kongsberg kommune har ingenting lært av de siste ukers avsløringer av kommunens holdning til eldre. Torsdag 29. november bestemte formannskapet å legge ned Solstad bo- og behandlingssenter med ordinære 11 plasser og tre på overlegg – noe som vil si på gangen.

Pressemelding fra Seniorsaken 30. november 2007

Det er nå kun et år siden kommunen stengte en avdeling på Solstad bo- og behandlingssenter med ni plasser. Begge deler er gjort for å spare penger.

Solstad bo- og behandlingssenter er det hyggeligste sykehjemmet på Kongsberg. Det er en liten enhet omgitt av omsorgsboliger og en nydelig sansehage. Nå vil kommunen omdanne sykehjemmet til hybler for eldre. Neppe noen god idé når man vet at 80 prosent av sykehjemsbeboerne er demente.

Nedleggelsen skjer kort tid etter at media og Seniorsaken har avdekket en holdning hos de kommunale myndigheter på Kongsberg i forhold til eldre som har skremt hele Norge. Kongsberg er kommunen som legger sine eldre på gangen, på lager for julepynt eller i et treningsrom. Nå hevder rådmannen at ”krisen i eldreomsorgen er medieskapt”. Etter Seniorsakens oppfatning er dette toppmål av arroganse. Ikke bare er det nesten umulig å få sykehjemsplass på Kongsberg, kommunens sykehjem har allerede et overbelegg på femten personer. Nå skal det bli enda verre.

– Frustrasjonen blant eldre, deres pårørende og ansatte i omsorgen – som gjør en strålende jobb med for knappe ressurser, er stor, forteller nyvalgt leder av Seniorsaken Kongsberg, Kari Myhre. Jeg blir nedringt av gråtende eldre og deres pårørende som frykter hva som vil skje når de trenger en sykehjemsplass.

Seniorsaken Kongsberg vil i samarbeid med Seniorsakens Sentralstyre gjennomføre en demonstrasjon på Kongsberg i protest mot nedleggelsen av Solstad bo- og behandlingssenter torsdag 13, desember klokken 1400.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22364302 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868. Du kan også kontakte Kari Myhre, Seniorsaken Kongsberg på telefon 924 95 539.