Arbeiderpartiet på Kongsberg snudde igjen -Seniorsaken feiret seieren for tidlig!

Etter å ha gitt signaler om at Solstad sykehjem skal bevares, foretok Arbeiderpartiet på Kongsberg en ny kuvending og lar sin egen fraksjon i helse- og sosialutvalget i stikken. I Seniorsaken Kongsberg er men ikke bare fortvilet, men spør seg hvorfor Arbeiderpartiet mener det er en god sak å plage kommunens eldste beboere.

Pressemelding fra Seniorsaken, 23. mai 2008

Helse- og sosialutvalget i Kongsberg kommune vedtok på sitt møte den 19. mai at Solstad sykehjem skal bevares. Dermed trodde alle at kommunen hadde gått tilbake på tidligere vedtak om å stenge en avdeling ved sykehjemmet. Etter forslag fra Berit Brun (Frp), ble det enstemmig vedtatt å bevilge midler til driften ut 2008. Berit Brun fikk i tillegg de øvrige partiene med seg på et forslag å åpne alle rom i annen etasje, som lenge har stått avstengt. Også dette ble enstemmig vedtatt.

Kari Myhre, som leder Seniorsaken Kongsberg, regner dermed med at Solstad er reddet og at kommunen også i budsjettet for 2009 – 2010 bevilger midler til fortsatt drift. – Vi i Seniorsaken Kongsberg takker kommunestyrerepresentant Berit Brun for den jobben hun har utført i denne saken, sier Kari Myhre.

Arbeiderpartiet snur igjen!
Torsdag den 22. mai nektet formannskapet å akseptere vedtaket i helse- og sosialutvalget. Arbeiderpartiet gikk dermed imot sin egen fraksjon i helse- og sosialutvalget. Denne kuvendingen fra Arbeiderpartiets ledelse på Kongsberg kommer som en stor overraskelse, og stemmer dårlig med de signaler som tidligere har kommet fra partiet. Etter stort påtrykk fra Seniorsaken, sa Arbeiderpartiets ledelse i begynnelsen av mai seg villig til å gå i dialog med Seniorsaken. Kari Myhre, leder av Seniorsaken Kongsberg, ble invitert til å drøfte seniorpolitikk med Arbeiderpartiets kommunestyregruppe.

Dårlig eldreomsorg på Kongsberg
Bakgrunnen for konflikten var store mangler ved eldreomsorgen i Kongsberg kommune. Det er betydelig overbelegg og lang venteliste for å komme inn på et av kommunens sykehjem. Den 13. desember 2007 gikk Seniorsaken i fakkeltog i protest mot de dårlige forholdene for eldre pleietrengende og forslaget om nedleggelse av en avdeling ved Solstad sykehjem. Likevel valgte flertallet i kommunestyret, bestående av Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, samme dag å gå inn for millionnedskjæringer i budsjettet for pleie og omsorg.

– Arbeiderpartiets holdning til eldreomsorg er svært skuffende, sier Kari Myhre. Hun er nedslått etter at styret i Seniorsaken Kongsberg allerede hadde feiret seieren sammen med beboerne på Solstad med kaffe og kake. Men altså for tidlig.


Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no