Arbeid uten avkortning i trygd!

Regjeringen Stoltenberg vil fjerne trygdeavkortningen for arbeidende 67-åringer, men ikke for 68- og 69-åringer. Etter dagens regler kuttes pensjonen for alle yrkesaktive mellom 67 og 70 år. Denne regelen har virket som en effektiv hindring for å beholde eldre i arbeidslivet.

Pressemelding fra Seniorsaken 5. oktober 2007

Når Regjeringen Stoltenberg endelig har besluttet seg for å gjøre noe med denne urimeligheten, er det besynderlig og meningsløst at man velger å gå skrittvis frem. Såpass meningsløst at hverken NRK eller Seniorsaken trodde det var mulig. Vi tolket statsministerens innlegg på radio torsdag 4. oktober i beste forstand; derav den positive tilslutningen Seniorsakens informasjonssjef ga regjeringen i Dagsnytt 1800 samme kveld. Den hyllesten trekker vi nå tilbake.

Seniorsaken har gjennom flere år arbeidet for å fjerne lovreglene som tilsier at seniorer mellom 67 og 70 år blir trukket i pensjonen hvis de mottar arbeidsinntekt. Vi har tatt spørsmålet opp med de politiske partier og med regjeringen. Vi har lenge trodd at de rødgrønne forsto alvoret.

I et land der næringsliv og forvaltning skriker etter arbeidskraft og kompetanse, er det helt umulig å forstå at regjeringen fortsatt opprettholder regler som gjør at målet om flere seniorer i arbeid ikke kan innfris. Det kan bare bety at det man sier om viktigheten av seniorens arbeidsinnsats er å regne som svada.

Seniorsaken mener at alle pensjonister, enten de går på uføretrygd, AFP-pensjon eller annen førtidspensjon, må kunne tjene så mye de vil uten tap av pensjonsrettigheter eller trekk i pensjonen.

Ideen om at pensjonistene dermed blir lønnsadel, er misforstått. Pensjonen er deres lovbestemte rettighet. Det arbeidet de nedlegger er en ekstra bonus for samfunnet som vil nyte godt av flere hender, mer kompetanse og større skatteinntekter. Arbeid for pensjonister er en vinn-vinn-situasjon. Jo før regjeringen forstår dette jo bedre.


Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no


For ytterligere informasjon:
Vennligst kontakt styreleder Erik Rekdal, 970 18 140 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868.