Åpent møte – Årsmøte

Onsdag 16. mars 2011 kl 18.00, Mossiges Minde, Solaveien 58 Sandnes.
Alle hjertelig velkommen!

Tema: Hvor er hjelpen når vi trenger den
Når kontakter vi 113?
Hvordan bør kommunenes akutthjelp fungere?

Underholdning:
Stavanger Søemanns forening Shantygruppe

Årsmøte:
Årsrapport
Regnskap
Årsplan 2011
Valg

Velkommen
Enkel bevertning. Inngangspenger kr 50.