Anita Orlund og ”Nedleggelsen”

Nei, Anita Orlund, den går ikke! Så dumme er vi ikke!

I dagens Rb, 19. mars, gir du, det du tydeligvis tror, et beroligende svar til den del av befolkningen som er opprørt over dagsentersaken.
Det du skriver er bare en oppramsing med selvfølgeligheter av lovpålagte forpliktelser alle kommuner etter norsk lov har.
Ikke et eneste konkret forslag! Hva tilbyr dere som kompensasjon? Hvor finnes disse ”—mange steder i kommunen hvor det gis denne typen tilbud,” som du skriver? Hvordan står det til med langtidsplanleggingen, når sakens utredning begynner etter at bestemmelsen er tatt?
Vi tror ikke på deg lenger!

Men det er ikke det verste: det helt fortvilte og provoserende for oss, og avslørende for dere i denne saken, er at tanken i det hele tatt er TENKT, satt på dagsorden og argumentert fram til et VEDTAK i kommunestyret! Hvor blir det av ”Glansen i eldreomsorgen” og innholdet, etter dette?
Uansett hva som sies nå, så er tilliten borte. Du sier at eldres omsorg og trygghet er og vil være viktige for prioriteringene som gjøres, men handler motsatt! Blir tryggheten og omsorgen ivaretatt når det også skjæres ned på Hjemmetjenestens kvelds- og nattevakter? Dessverre er det slik at et dårlig tilbud også regnes som et tilbud. Men blir det dårlig og mangelfullt nok, er det ikke noe tilbud lenger.

Den jeg oftest ser kjempende på barrikadene, er SV-representant Kåre Mæland. Men han er oftest ensom i sin humane tenkemåte. Han er og økonomisk ansvarlig, men ser menneskene.
Lytt til den mannen!
Prioritering er tøft, særlig i økonomisk vanskelige tider. Det er da menneskene må prioriteres framfor de materielle tingene. Hvem har mot til å snu denne utviklingen?

Anna Marie Vereide, Skjetten, Seniorsaken Skedsmo.