Aktiviteter på Sørlandet

Seniorfestival 15. Oktober
PerKokk restaurant i Krisitansand var godt besatt fra kl 14.00 til 20.00 denne dagen – og programmet falt i smak. Både Odd Grann og Harry Martin Svabø fra Seniorsaken gjorde stor lykke med sine positive vinklinger på Seniorlivet. Så var Seniordans-gjengen fra Søgne i gang med fengende rytmer og stødige trinn. Imponerende! Da avdelingsoverlege Geir Rørbakken fra Sørlandet Sykehus Arendal snakket om ”forebygging av demens” var knapt en stol ledig – han ble fulgt opp av Seksjonsoverlege Frode Gallefoss med et skjevt blikk på humor i medisinen.
En ting var at arrangementet var vellykket – det skaffet oss en god del nye medlemmer også. Vi oppfordre andre lokalforeninger å gjøre det samme.

Stand på nye Amfi kjøpesenter 28. oktober
Samarbeide med andre gjør vervearbeidet enklere og morsommere. Sammen med Frivilligsentralen i Kristiansand dro vi i gang en stand som vakte oppsikt i Vågsbygd rett utenfor byen. Vi hadde nemlig 100 vakre roser som vi hadde fått rimelig av blomsterforretningen på stedet. Det er tydelig at rosene var et fint trekkplaster – både blader, brosjyrer og innmeldingskort forsvant på et par timer. Mange ville prate og ble invitert på vårt ”kompemøte”.

Kompemøte 5. november
Medlemmer og nysgjerrige inviteres til PerKokk kl 18 og nyter en varm kompe med tilbehør. Så vil Stig Ågedal-Mortensen fra Trivsel treningssenter ha temaet: Lev lenger med bedre livskvalitet – litt bevegelse gjør susen! Beate Mørkestøl fra Frivilligsentralen forteller hvordan man kan utgjøre en forskjell i nærmiljøet. Så er det musikk, sang og loddsalg.

Julebord 3. desember
Mange enslige eldre og andre blir ikke invitert til julebord lenger. Det vil vi gjøre noe med og inviterer til hygge og god mat for en relativt rimelig penge. Vi håper riktig mange melder seg på for maten er glimrende og vi skal sørge for at stemningen blir høy. Julebordet annonseres i avisen.

Flott treningstilbud
Sats finnes ikke i Kristiansand, men det er ingen unskyldning. Vi har gjort avtale med to av de beste treningssentrene i byen om gratis trening resten av året, og rimelige priser neste år. Begge sentrene vil spesialsy program, oppfølging og priser for våre medlemmer. Nå er resten opp til oss. Vedlagt ligger brevet vi sender ut til alle medlemmene. Porto dekkes av Spicheren og Trivsel treningssentre.

Seniorkalender 2010
Sammen med Max Marketing i Kristiansand har vi utarbeidet en flott Seniorkalender stort sett med egne bilder og tekster. Max Marketing vil i utgangspunktet stå for salget, men vi vil også få anledning til å selge den i lokallagene og sentralt i Seniorsaken.