70 år og for gammel for Kirken

Magnar Mangersnes er domorganist i Bergen domkirke, professor ved Griegakademiet og dirigent for flere kor. 31. oktober fyller han sytti år og kastes mot sin vilje ut av Den norske Kirke. Seniorsaken protesterer.

Av Dag Bredal, informasjonssjef i Seniorsaken

Kirken den er et gammelt hus, skrev Grundtvig til melodi av Lindemann. Teksten er annerledes hos Kirkevergen i Bergen og musikken lyder falsk. Tre ganger har Magnar Mangersnes søkt Kirkevergen om en forlengelse på to år, tre ganger har han fått avslag. Begrunnelsen er at han er for gammel. Etter Arbeidsmiljøloven har en arbeidsgiver rett til å si opp ansatte ved fylte 70 år.

– Kirkevergens avgjørelse er opprørende og i strid med alle politiske signaler, sier professor dr. theol og stortingsrepresentant Inge Lønning i en kommentar.

Begrunnelsen holder ikke
Etter Seniorsakens mening holder heller ikke Kirkevergens begrunnelse juridisk. En rett til oppsigelse er ingen plikt til å kvitte seg meg dyktige mennesker som har sin fulle arbeidskraft og skapende evner i behold. Dertil kommer at tjenestereglementet for Bergen Kirkelige Fellesråd (BFK) åpner for en forlengelse på to år. Dette reglementet ble vedtatt så sent som i 2006. Også Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har åpnet for en forlengelse. Seniorsaken kan også vise til at kantoren i Kristiansund, som er 71 år, har fått forlenget sin stilling etter avtale med Kirkevergen i byen.

Mobilisere opinionen
Professor i musikk, Ove Kristian Sundberg, ba nylig i et innlegg i Bergens tidende Magnar Mangersnes om å fortsette i stillingen. Slik saken ligger an, er det imidlertid nå bare et betydelig opinionspress som kan føre til at Kirkevergen i Bergen ombestemmer seg. Seniorsaken oppfordrer derfor flest mulig bergensere til å si sin mening, fortelle de kirkelige myndigheter at aldersdiskriminering ikke er akseptabelt noe sted – aller minst i Kirken.

En betydelig kunstner
Magnar Mangersnes er en betydelig kunstner. Han har vært domorganist siden 1971 og er kjent for et imponerende konsertprogram som trekker et stort publikum. Hans konserter fyller domkirken slik det ellers bare skjer på julaften og under tidligere biskop Per Lønnings prekener. Aktivitetsnivået har ikke minket med årene. Magnar Mangersnes spiller Bach og Mozart store verker med innlevelse og mesterskap, men er minst like opptatt av ny musikk. Bare i år har det vært fire uroppførelser, blant annet av Kjetil Hvoslefs nye verk med saksofonkvartett. I oktober reiser Magnar Mangersnes til Tyskland med Bergen Domkantori der de blant annet skal synge i St. Thomaskirken i Leipzig. I desember er koret sammen med tre-fire andre toppkor invitert til avslutningen av Stavangers periode som europeisk kulturby. Etter Seniorsakens mening har ikke Norge og Bergen råd til å forskusle talent på bakgrunn av firkantede lovregler. Magnar Mangersnes er ikke en sliter som trenger hvile, han er en utøvende kunstner som har mye å gi.

Billedtekst: Domkirken i Bergen har aner tilbake til 1200 tallet. Her ligger Magnus Lagabøter begravet i koret og kroer seg når Magnar Mangersnes spiller. Kirken har en fantastisk akustikk, som kommer til sin fulle rett etter at kirken fikk nytt orgel i 1997.

Billedtekst: Domorganist Magnar Mangersnes aksepterer ikke å bli satt på sidelinjen på grunn av alder. Han har Seniorsakens og professor dr. theol Inge Lønnings fulle støtte.